Wijzigen abonneeregistratie

Met de onderstaande formulieren kunt u wijzigingen doorgeven met betrekking tot uw abonneeregistratie voor de PKIoverheid dienstverlening van KPN.

PKIoverheid – Webformulier wijzigen abonneeregistratie

Met dit webformulier kunt u de Abonneeregistratie van uw organisatie als Abonnee van de PKIoverheid Certificatiedienstverlening van KPN wijzigen. De volgende wijzigingen zijn mogelijk met dit formulier:
– Wijziging gegevens Abonnee organisatie (adres-, contact- en facturatiegegevens)
– Wijziging Contactpersoon (nieuw, wijzigen, verwijderen)
– Wijziging Bevoegd Vertegenwoordiger (nieuw, wijzigen, verwijderen)
– Opzeggen Abonnement

Start wijzigingsformulier PKIoverheid abonneeregistratie

 

PKIoverheid – Wijzigingsformulier gegevens Certificaatbeheerders

De gegevens van bestaande Certificaatbeheerders van Servercertificaten en/of Groepscertifcaten kunnen zijn gewijzigd. Het is van belang dat KPN tijdig op de hoogte wordt gesteld van een wijziging. Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders behorend bij uw organisatie of kan u een geregistreerde Certificaatbeheerder verwijderen indien deze niet meer voor uw organisatie werkzaam is.

Start wijzigingsformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders